Student : Charles Kuijpers
Werkgroep 13
Studentnummer : 9961186

Probleemstelling : Komt het maatschappelijk belang in het geding als advocaten
een ander declaratiesysteem, zoals no cure, no pay en contingency fees, toepassen
dan dat ze dat nu doen???

Te gebruiken artikelen :

Loon naar Werk? Van Prof. Mr. L.H.A.J.M Quant en mr. M.V. Ulrici Ars Aequi 47
(mei 1998),blz. 122 t/m 128

Voorlopig oordeel NMa, NJB nr. 5, 5 fbruari 1999, blz. 231 t/m 234

Rechtshulp : een groot goed met schadelijke bijwerkingen Prof. Mr. J.M. Barendrecht
en mr. W.C.T. Weterings Advocatenblad 12, 9 juni 2000, blz. 435 t/m 451

Vertrouwen wordt verdiend Mr. M.J. Cohen Advocatenblad nr. 12, 9 juni 2000, blz.
452 t/m 456


Inleiding : Winstmaximalisatie ... etc. delen gebruiken uit Vertrouwen wordt
verdient

Probleemstelling : Komt het maatschappelijk belang in het geding als advocaten
een ander declaratiesysteem, zoals no cure, no pay en contingency fees, toepassen
dan dat ze dat nu doen???

Beschrijving van de beloningssystemen van advocaten : -in het buitenland
-in Nederland

Beloningsvormen : -No cure No Pay
-Contingenty fees
-Excessive billing

Wat zijn de nadelen van de winstmaximalisatie voor de clienten

Alternatieve beloningssystemen

Conclusie

Make your own free website on Tripod.com